Skip to main content

אינפֿאָרמאַציע בנימצא אין ייִדיש (Information in Yiddish)


ביטע אָנקלינגט אוּנדז אין 518-453-8137 כּדי צוּ באַקוּמען פֿרײַ שפּראַך באַדינען.


woman working on tablet in workshop

פֿאַרשרײַב זיך אַז אַ מכירה פֿאַרקױפֿער (Register as a sales tax vendor)

יעדער פּערזאָן װאָס פֿאַרקױפֿט שטײַערדיק טאַנגיבאַל פּערזענלעכער אײגנקײט אָדער שטײַערדיק באַדינען (אַפֿילוּ אױב איר מאַכן מכירות פֿוּן אײַער הײם, זײַנען אַ דערװײַליקער פֿאַרקױפֿער, אָדער בלױז פֿאַרקױפֿן אײנס אַ יאָר) דאַרפֿן זיך פֿאַרשרײַבן מיטן Tax Department דוּרך New York Business Express ‎אײדער אָנהײבן ביזנעס.

man sitting at computer desk talking on the phone

פֿוּלמאַכט אוּן אַנדערע אױטאָריזאַציעס (Power of attorney and other authorizations)

אױב איר װילן אַז עמעצן זאָל רעדן מיט דעם דעפּאַרטמענט פֿאַר אײַך, איר װעלן דאַרפֿן אוּנדז שיקן אַ פֿוּלמאַכט.

אַ פֿוּלמאַכט איז אַ לעגאַלער דאָקוּמענט װאָס דערלױבט אײַך צוּ באַשטימען אַן אינדיװידוּעל אָדער אינדיװידוּעלע אײַך צוּ פֿאָרשטעלן מיטן דעפּאַרטמענט

די רעגוּלאַציעס פֿוּן דעם שטאַט פֿוּן ניו יאָרק זײַנען צוּ געבן צוּטריט צוּ שפּראַך אין פּוּבלישע באַדינען אוּן פּראָגראַמען. אױב דוּ פֿילסט אַז מיר האָבן דיר ניט געגעבן די פּאַסיקע אױסטײַטשוּנג באַדינען אָדער מיר האָבן דיר געלייקנט אַן איבערזעצט דאָקוּמענט װאָס איז פֿאַראַנען, ביטע בעט פֿאַר אוּנדזער באַקלאָג פֿאָרמע לדי דוּ זאָלסט אוּנדז געבן דײַנע באַמערקוּנגען.

מיר האָבן איבערגעזעצט די פֿאָלגנדיקע דאָקוּמענטן אױף [יִידיש]. עטלעכע פֿוּן זײ האָבן לינקס װאָס װענדן דיר צוּ דאָקוּמענטן װאָס זײַנען בלױז אין ענגליש. קאָנטאַקטירט אוּנדז אױב דוּ דאַרפֿסט הילף מיט דאָקוּמענטן װאָס זײַנען בלױז פֿאַראַנען אױף ענגליש.

די אויסגאַבעס זײַנען פּינטלעך אין די דאַטע װען זײ זײַנען אַרױסגעגעבן. מיר לײגן צוּ דערהײַנטיקוּנגען מיט רעגוּלערקײַט, אָבער די טױשן װאָס װערן געמאַכט שפּעטער אין די געזעצן אָדער רעגוּלאַציעס, אין געזעצלעך באַשלוסן, אין שטײַער אַפּעלירן געריכט אָדער טױשן אין דעם דעפּאַרטמענט רעגוּלאַציעס מעגן פּראַלן די גילטיקײט אין אַן אויסגאַבע. די אינפֿאָרמאַציע צוּגעשטעלט פֿאַרדעקט ניט יעדע סיטוּאַציע אוּן װילט ניט פֿאַרבײַטן די געזעץ אָדער בײַטן זײַן באַטײַט.

אינפֿאָרמאַציע (Information)

רעכט אריינצוגעבן א שפראך-צוגענגליכקייט איינקלאג

אויב שפירט איר אז מיר האבן אייך נישט צוגעשטעלט פאסיגע איבערזעצונג סערוויסעס, אדער איר זענט אפגעזאגט געווארן פון האבן איבערגעזעצטע דאקומענטן צוגעשטעלט פאר אייך, ביטע פילט אויס אונזער איינקלאג פארם אונז מודיע צו זיין אייער מיינונג.

די אינפארמאציע וואס איר גיבט איין אויף דעם איינקלאג פארם וועט העלפן פארבעסערן די סטעיט׳ס שפראך-צוגענגליכקייט סערוויסעס. דער פארם בעט פון אייך צוצושטעלן אייער קאנטאקט אינפארמאציע כדי מיר זאלן אייך קענען מודיע זיין וואס מיר טוען אויף זיך אפצורופן צו אייער איינקלאג. אלע פערזענליכע אינפארמאציע וואס איר גיבט אריין אין אייער איינקלאג וועט גאהאלטן ווערן קאנפידענציעל.

שפראך-צוגענגליכקייט איינקלאג פארם

אויב געפעלט אייך ענדערש צו דאונלאד׳ען, פרינט׳ען, אויספילן, און צוריקשיקן צו אונז אייער שפראך-צוגענגליכקייט איינקלאג פארם, ביטע דרוקט אונטן.

שפראך-צוגענגליכקייט איינקלאג פארם (PDF)

באַריכט אַן ענין באַצױגן מיט דעם אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס אַקט (Americans with Disabilities Act)

דעם שטאַט פֿוּן ניו יאָרק איז דוּרכגעפֿירט צוּ פֿאַרזיכערן גלײַך געלעגנהײַט פֿאַר מענטשן מיט דיסאַביליטיס. פֿאַר דעם, עס איז שטאַט פּאָליסי צוּשטעלן סייכלדיקע באַהױזוּנג אין אַלע זײַנע באַהױזוּנגען, פּראָגראַמען אוּן באַדינען. די פּאָליסי איז באַזירט אױף דעם פֿעדעראַל אַמעריקאַנער מיט דיסאַביליטיס אַקט. טיטל II, אוּן אַלע שײך פֿעדעראַל רעגוּלאַציעס. די פֿליכט פֿוּן סייכלדיקע באַהױזוּנג צוּלייגט צוּ:

  • פֿיזיש אַקסעסיביליטי אין רעגירוּנג מהירות, פּראָגראַמען אוּן געשעענישן;
  • פּאָליסי טױשן נױטיק צוּ פֿאַרזיכערן אַז אַלע מענטשן מיט דיסאַביליטיס קענען באַטײליקן אין, אוּן בענעפֿיט פֿוּן, אַלע שטאַט-אײגענע אָדער אָפּערירט פּראָגראַמען אוּן באַדינען;
  • די באַדינג פֿאַר נױטיקע אַגזיליערי הילף אוּן באַדינען צוּ פֿאַרזיכערן עפֿעקטיװ קאָמוּניקאַציע מיט מענטשן מיט דיסאַביליטיס.

כּדי צוּ בעטן אַ סייכלדיקע באַהױזוּנג, ביטע קאָנטאַקטירט אוּנדזער דעזיגנעע פֿאַר סייכלדיקע באַהױזוּנג אין Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov

דעם אי-מײל אַדרעס קען ניט צוּשטעלן הילף מיט שטײַער פֿראַגעס. פֿאַר הילף מיט שטײַער פֿראַגעס, ביטע פֿאַררוּפֿט זיך צוּ קאָנטאַקטירן  אוּנדז.

 רעסורסן

Updated: