Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Zarejestruj się jako przedsiębiorca odprowadzający podatek od sprzedaży


Wszyscy sprzedający podlegające opodatkowaniu materialne dobra osobiste lub podlegające opodatkowaniu usługi (nawet jeśli sprzedaż prowadzona jest z własnego domu, ma charakter tymczasowy lub ma miejsce tylko raz w roku) muszą zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym poprzez New York Business Express przd rozpoczęciem działalności. W przypadku wątpliwości, czy konieczna jest rejestracja dla celów podatku od sprzedaży należy zapoznać się z treścią Biuletynów o kwestiach dotyczacych zagadnień podatkowych  Do I Need to Register for Sales Tax? (Czy wymagana jest rejestracja dla celów podatków od sprzedaży)? (TB-ST-175) oraz Sales from Your Home (TB-ST-807) (Sprzedaż prowadzona z miejsca zamieszkania).

Niektórzy sprzedawcy opodatkowanego majątku lub usług podlegają domniemaniu, że są sprzedawcami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży, którzy są zobowiązani do rejestracji i pobierania stanowych i lokalnych podatków od sprzedaży. Dodatkowe informacje podano w dokumencie Presumption applicable to definition of sales tax vendor (Domniemanie mające zastosowanie do definicji sprzedawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży).

Osoby, które są zobowiązane do rejestracji w celu naliczania podatku od sprzedaży i chcą uzyskać informacje na temat sposobu rejestracji, powinny zapoznać się z Biuletynem o kwestiach dotyczących zagadnień podatkowych How to Register for New York State Sales Tax (TB-ST-360) (Jak zarejestrować się do celów rozliczania podatku od sprzedaży w stanie Nowy Jork (TB-ST-360).

Co będzie potrzebne

SKŁADANIE WNIOSKU ONLINE (APPLY ONLINE)

Wskazówki

 • Należy zachować swoją nazwę użytkownika i hasło.
  • W przypadku utraty nazwy użytkownika, należy skorzystać z linku samopomocy na ekranie logowania, w celu przesłania wiadomości e-mail z nazwą użytkownika (jeśli wiadomość zawiera kilka nazw użytkownika, należy wybrać pierwszą z nich). 
  • W przypadku utraty hasła należy skorzystać z linku do samodzielnej weryfikacji.
    
 • Dodawanie innych usług do swojego konta NY.gov Business. Aby złożyć zeznanie podatkowe online, wymagane jest konto w Tax Department Business Online Services (Dział usług online urzędu skarbowego) Następnym razem, po zalogowaniu się na swoje konto NY.gov Business, należy zapoznać się z częścią You can sign up for the following services (Możliwość zapisów na następujące usługi).
   
  Łatwo jest dodać dodatkowe usługi potrzebne do prowadzenia działalności w stanie Nowy Jork, w tym Tax Online Services (Usługi podatkowe online) i Labor Online Service (Usługi online w zakresie pracy).
   
 • Zawsze należy wydrukować stronę z potwierdzeniem. Na końcu procesu zostanie wysłana strona z potwierdzeniem. Należy ją wydrukować i zachować w swojej dokumentacji. 
   
 • Należy sprawdzać maile dotyczące statusu złożonego wniosku. Do komunikacji będziemy używać adresu e-mail, podanego dla konta NY.gov Business:
  • po złożeniu wniosku,
  • gdy zlożony wniosek wymaga uwagi, lub
  • złożony wniosek zostanie zatwierdzony.

E-maile dotyczące złożonego wniosku będą wysyłane z adresu noreply.businessexpress@custhelp.com.

Updated: